Кога да търся съдействие от адвокат

Преди да извършите нещо, което има правни последици, съветвайте се с доверен адвокат. Похарчените пари за консултация са многократно по-малко отколкото възнаграждението за съдебно дело, което може да последва неправилно сключен договор , грешна постъпка  или  правен  съвет получен, от приятел или прочетен в интернет.

Преди сключване на сделки с недвижими имоти, договори с дълготрайно действие/наем, изработка, поръчка/ и договори с голяма стойност

Преди да дадете или вземете пари в заем

Преди да станете поръчител за банков кредит

Преди да сключите брачен договор

Преди да  решите  да се  развеждате

Преди да регистрирате търговско дружество

Преди да подадете  молба или жалба до съда, жалба до прокуратурата, полицията или администрацията

Преди да поискате издаване на административен акт/ данъчен акт, разрешение за строителство и т.н./

Ако имате проблем с работодател или работник/служител

Ако имате проблеми с роднини и съседи във връзка с имоти и/или парични вземания

Ако имате проблем с администрацията/ общинска, държавна/

Ако имате проблем във връзка с изпълнението на договор, който сте сключили /лошо изпълнение, липса на плащане /

Кога да търся защита от адвокат ?

Ако сте получили съдебни книжа/ искова молба, заповед за изпълнение/

Ако сте получили призовка от прокурор, следовател или разследващ полицай.

Ако срещу Вас е съставен акт за установяване на административно нарушение  или наказателно постановление.

Ако сте получили заповед за уволнение.

Ако сте жертва на престъпление или непозволено увреждане.

 

 

контакти

още информация

2020-07-04T16:52:52+00:00