Връчване на покана за доброволно изпълнение на длъжник-физическо лице

Редовното връчване на поканата за доброволно изпълнение е условие за редовност на гражданския изпълнителен процес. Поканите за доброволно изпълнение и съобщенията по изпълнителните дела на частните съдебни изпълнители  се връчват  от служител в кантората на ЧСИ, определен да връчва призовки, съобщения и съдебни книжа по реда на чл.37-58 от Гражданския процесуален кодекс. Поканите за доброволно

Връчване на покана за доброволно изпълнение на длъжник-физическо лице 2020-07-04T16:43:15+00:00

Покана за доброволно изпълнение

Изпращането на покана за доброволно изпълнение е първото задължително процесуално действие на съдебния изпълнител след образуване на изпълнителното дело. Поканата до длъжника има законоустановена форма / Приложение № 21 към чл.3 т.3 от Наредба № 7 от 22 февруари 2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс/.

Покана за доброволно изпълнение 2017-12-14T11:25:45+00:00

Държавата е присъединен взискател и привилегирован кредитор по частните изпълнителни дела

Често задаван въпрос от взискатели и  длъжници по изпълнителни дела за събиране на частни вземания, в т.ч. на топлофикация,  банки и други,  е защо от събраното вземане ЧСИ първо превежда суми на НАП и каквото остане дава на взискателя. Длъжен ли е частният съдебен изпълнител да събира държавни вземания в изпълнителен процес, образуван от

Държавата е присъединен взискател и привилегирован кредитор по частните изпълнителни дела 2019-10-16T11:27:46+00:00