Връчване на призовки и съдебни книжа на и-мейл адрес

От 30.06.2021 г. влязоха в сила разпоредбите в Гражданския процесуален кодекс, регламентиращи връчването на  съобщения, призовки и съдебни книжа на електронен адрес. Правилото на чл. 38, ал.2 ГПК е връчването на и-мейл  да се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие/ЕПЕП/ или чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща съгласно чл. 3, параграф 37 от

Връчване на призовки и съдебни книжа на и-мейл адрес 2021-07-29T12:57:02+00:00