Компенсаторна такса за движение без е-винетка е право на нарушителя

  Ако водач на пътно транспортно средство  се движи по платената  пътна мрежа без е-винетка и бъде спрян от длъжностно лице от АПИ/ Национално тол-управление/ или МВР  има право да плати компенсаторна такса за да не му бъде съставен акт за установяване на административно нарушение . Това право  на водача-нарушител е  предвидено в чл. 10,

Компенсаторна такса за движение без е-винетка е право на нарушителя 2020-07-03T19:48:07+00:00

Отпадна задължението за данъчно деклариране на новопридобити недвижими имоти

За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците    в шестмесечен срок от откриване на наследството/т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе

Отпадна задължението за данъчно деклариране на новопридобити недвижими имоти 2020-07-04T15:10:05+00:00

Ако сте забравили или пропуснали да декларирате в данъчната служба на общината наследствен имот, ще получите съобщение за дължим данък за имота.

За  наследените недвижими имоти, които не са били декларирани в общината от наследниците    в шестмесечен срок от откриване на наследството/т.е. смъртта на наследодателя/, ще се образуват данъчни партиди за наследения имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението. Промяната на чл.14, ал.6 от Закона за местните данъци и такси влезе

Ако сте забравили или пропуснали да декларирате в данъчната служба на общината наследствен имот, ще получите съобщение за дължим данък за имота. 2020-07-04T15:14:10+00:00

Кой ще глобява за липса на е-винетка

Триста лева е глобата за водач, който управлява пътно превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена такса по чл.10, ал.1 т. 1 от Закона за пътищата /електронна винетка/. Длъжностни лица от три държавни ведомства имат контролни правомощия върху заплащането на таксите по чл.10,

Кой ще глобява за липса на е-винетка 2020-07-04T15:24:45+00:00