Опис на имот

Описът на недвижим имот, който предстои да бъде изложен на публична продан се извършва от съдебния изпълнител, при когото е образувано изпълнителното дело. Описът е изпълнително действие, което трябва да бъде нарочно поискано от взискателя , който предварително внася съответната такса. Таксата е пропорционална и се начислява върху по-малката сума от цената на описаната

Опис на имот 2017-11-26T18:42:32+00:00