Привилегировани държавни вземания

При принудителното изпълнение някои вземания се ползват с привилегия, т.е. с установено в закона предпочитание  те  се удовлетворяват преди останалите. Редът на привилегиите е уреден в чл. 136 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ в обществен интерес, което означава, че  това е императивно правило и този ред не може да бъде променян по желание на

Привилегировани държавни вземания 2020-07-03T18:12:14+00:00