Дължи ли се подоходен данък при публична продан на жилище

В данъчната практика има случаи на установени с ревизионен акт задължения по Закона за данъка върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ на лице, което е било длъжник по изпълнително дело, по което в процедура на публична продан е бил продаден недвижим жилищен имот на ревизираното лице. При съдебно обжалване на ревизионния акт спорът между страните

Дължи ли се подоходен данък при публична продан на жилище 2021-04-22T16:21:58+00:00

Подоходен данък при продажба на един жилищен имот през календарната година

Доходите на физическите лица, получени от прехвърляне на права или имущество са облагаеми доходи по силата на чл.10, ал.1 т.5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/. Изключенията от това правило са изрично, регламентирани в чл.13 от същия закон. Необлагаем е доходът, получен от продажбата или замяната на един недвижим жилищен имот,

Подоходен данък при продажба на един жилищен имот през календарната година 2021-04-22T16:16:55+00:00