Публична продан и въвод във владение след отмяна на извънредното положение.

От 14.05.2020 г. до 14.07.2020 г. спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След 14.07.2020 г. публичните продани и въводи във владение се насрочват наново като не се дължат такси и разноски. Преди 14.07.2020 г. взискатели- физически лица могат да искат ново насрочване на публични продани

Публична продан и въвод във владение след отмяна на извънредното положение. 2020-05-14T20:05:43+00:00