Има ли действие запорът върху банкови сметки, по които няма наличност или тя е недостатъчна?

Запорът върху банкова сметка  на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което  определено вземане на длъжника от банката  се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с парите по сметката , а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника. Запорът върху вземане по

Има ли действие запорът върху банкови сметки, по които няма наличност или тя е недостатъчна? 2020-07-04T16:24:33+00:00

Разпростира ли действието си запорът върху последващи постъпления в банковата сметка ?

Запорът върху банкова сметка  на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което  определено вземане на длъжника от банката  се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с парите по сметката , а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника.  Запорът върху вземане по

Разпростира ли действието си запорът върху последващи постъпления в банковата сметка ? 2020-07-04T16:29:09+00:00

От кой момент и до кога действа запорът на разплащателна сметка в банка?

Запорът върху банкова сметка на длъжника съставлява разпореждане на съдебния изпълнител, с което: – определено вземане на длъжника от банката се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като – се забранява на длъжника да се разпорежда с вземането, а на банката като трето задължено лице – да плаща на длъжника. Запорът върху вземане по банкова

От кой момент и до кога действа запорът на разплащателна сметка в банка? 2020-07-04T16:33:29+00:00