Кой има право да образува изпълнително дело с чужд изпълнителен лист

Получавам запитвания от хора, които са платили по сметката на съдебния изпълнител сумата, която се дължи от техен познат или роднина по образувано срещу него изпълнително дело. Въпросът е : като платя чуждия  дълг длъжен ли е съдебният изпълнител да замести взискателя с мене. Не се наемам да пиша жалби срещу постановления на съдебни изпълнители,

Кой има право да образува изпълнително дело с чужд изпълнителен лист 2020-07-03T19:06:23+00:00

Незаконна е практиката на банките чрез допълнителни споразумения с кредитополучателите да увеличават редовната главница с просрочените лихви.

Когато добросъвестен  кредитополучател има финансови затруднения да плаща редовно вноските си по кредита,  се обръща към банката с искане за преструктуриране  на дълга/ в разговорния език „предоговаряне на кредита“/. До 13.май 2014 г. тази възможност беше уредена в Наредба № 9  на БНБ  от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции

Незаконна е практиката на банките чрез допълнителни споразумения с кредитополучателите да увеличават редовната главница с просрочените лихви. 2020-07-03T19:10:07+00:00