Пренаемане на недвижим имот. Може ли пренаемател да претендира стойността на извършени от него подобрения в наетия имот и от кого ?

Пренаемането на недвижим имот е често срещана практика  в търговските отношения. Обект на такива договори най-често са магазини и ресторанти. Възможността наемателят да стане наемодател на друго лице за същия имот е уредена в чл. 234 от Закона за задълженията и договорите / Ако не е уговорено противното, наемателят може да пренаеме части от наетата

Пренаемане на недвижим имот. Може ли пренаемател да претендира стойността на извършени от него подобрения в наетия имот и от кого ? 2020-07-03T19:14:06+00:00