Арбитражното споразумение

Арбитражното споразумение   Арбитражното споразумение  е особен вид договор, чрез  който страните се съгласяват споровете във връзка с действителността, изпълнението или прекратяването на друг  договор или извъндоговорни отношения  да бъдат разрешавани от арбитражен съд.   Арбитражно споразумение може да бъде арбитражна клауза в самия договор или отделно споразумение.   Арбитражното споразумение трябва да бъде

Арбитражното споразумение 2018-01-12T11:32:05+00:00

Арбитражното споразумение

Арбитражното споразумение  е особен вид договор, чрез  който страните се съгласяват споровете във връзка с действителността, изпълнението или прекратяването на друг  договор или извън договорни отношения  да бъдат разрешавани от арбитражен съд.   Арбитражно споразумение може да бъде арбитражна клауза в самия договор или отделно споразумение.    Арбитражното споразумение трябва да бъде писмено- в

Арбитражното споразумение 2018-01-12T11:47:24+00:00