Как се извършва съдебна делба

Съдебната делба има за цел прекратяване на съсобственост върху вещи и вещни права. Всеки съсобственик има право на иск за делба, което право не се погасява по давност.С други думи съсобственикът може да иска делба на общата вещ, независимо колко години са изминали от възникването на съсобствеността. Към съдебна делба се пристъпва, когато не

Как се извършва съдебна делба 2018-01-12T11:38:08+00:00

Документи, които трябва да подготвите преди да заведете дело за делба

Всеки съсобственик на имот може да поиска неговата делба , освен ако закон разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството и предназначението на вещта/ чл.34, ал.1 от Закона за собствеността/. Наследникът може да поиска винаги делба, макар да има противно разпореждане от наследодателя / чл.69 , ал.1 от Закона за наследството/. Към исковата молба,

Документи, които трябва да подготвите преди да заведете дело за делба 2018-01-12T11:43:36+00:00