Какво да очаквате от назначения ви служебен защитник?

Назначеният  служебен защитник:

  • обяснява какво точно е положението Ви в момента;
  • посочва какви са правата Ви;
  •  преценява налице ли е правен интерес за образуване на делото, допустима и обоснована ли е претенцията Ви, спазени ли са законните срокове;
  • указва какви други възможности за защита имате;
  •  предоставя списък от документи, необходими за образуване на съответното дело;
  •  пояснява какви такси и разноски по производството дължите;
  • обяснява има ли вероятност да бъдете освободени от плащане на такси и разноски по делото;
  • разяснява какви са вероятните последици от процеса, т.е. как би могъл да се развие той;
  • разяснява има ли основание за обжалване на решението, присъдата или друг съдебен акт.
2017-10-13T13:55:14+00:00