Действие на възбраната

От момента на получаване на поканата за доброволно изпълнение, в която изпълнението е насочено върху описан в поканата имот, длъжникът се лишава от правото да се разпорежда с този имот и не може под страх от наказателна отговорност да изменя, поврежда или унищожава имота.

 

Възбраната има и действие по отношение на взискателя и то се изразява в следното: Ако длъжникът се разпореди/продаде, дари, замени, учреди право на ползване/ с възбранения имот, това негово действие се смята за недействително спрямо взискателя. Важно е да се отбележи, че недействителността има действие само за извършените след вписването на възбраната разпореждания.

 

На взискателя и на присъединилите се кредитори не могат да се противопоставят  прехвърлянето и учредяването на вещни права, които не са били вписани преди възбраната както и съдебни   решения  по исковите молби, подлежащи на вписване, които не са били вписани преди възбраната.

 

Недействителността на разпореждането /продажба, замяна, дарение, учредяване на право на ползване/  е относителна. Тя важи само в полза на взискателя и присъединилите се кредитори. В отношенията между длъжника и третото лице, договаряло с него, недействителността не важи, на продажбата на възбранен имот подлежи на разваляне по съдебен ред.

Контакти
2017-11-26T17:28:54+00:00