Може ли да избера служебен адвокат ?

Само лицата, които имат право на безплатна правна помощ съгласно чл.22, ал.1 от Закона за правната помощ могат да ползват защита от служебен адвокат. В молбата за правна помощ може да бъде посочено името на адвоката, когото лицето предпочита за защитник. Те имат възможност за избор измежду адвокатите, които са вписани в адвокатската колегия в района на съда, който разглежда делото им, и същевременно са вписани и в Националния регистър за правна помощ.

Служебният защитник се определя от съвета на адвокатската колегия в изпълнение на акта на Националното бюро за правна помощ или на съда за предоставяне на правна помощ. Адвокатският съвет определя служебния защитник като съобразява професионалния опит и квалификацията на адвоката с вида, фактическата и правната сложност на случая, други назначения по реда на Закона за правната помощ и степента на неговата ангажираност. При възможност адвокатският съвет определя адвокат, посочен от лицето, на което е предоставена правна помощ.

Определеният от адвокатския съвет адвокат е повереник/ защитник за всички фази на процеса във всички съдебни инстанции. Той може да бъде заменен по искане на председателя на Националното бюро за правна помощ или от съда. Замяната се извършва от адвокатския съвет с друг адвокат, вписан в Националния регистър за правна помощ. Лицето, на което е предоставена правна помощ, няма право да иска замяна на служебния адвокат с друг.

2017-10-13T17:17:01+00:00