Как се предоставя безплатна правна помощ по гражданско и административно дело

След като съдът е уважил молбата на страната по делото/ищец или ответник/ за получаване на правна помощ, определението се изпраща на съвета на адвокатската колегия в района на съда. Защитникът по делото се определя от адвокатския съвет измежду адвокатите от колегията, вписани в Националния регистър за правна помощ. Обикновено се назначава адвокат за процесуален представител пред всички съдебни инстанции. Съветът се съобразява с предпочитанията на молителя за избор на адвокат, ако има такава възможност. Възможно е за служебен защитник да бъде определен друг адвокат, а не предпочетения. В такъв случай молителят няма право на възражение, но може да се откаже от „безплатния“ адвокат като заяви това изрично пред съда. След като се откаже от предоставената безплатна адвокатска помощ, страната по делото/ищец, ответник/ може да упълномощи за своя сметка друг адвокат, на когото обаче държавата няма да плати възнаграждение.
Актът на адвокатския съвет за определяне на служебен защитник се изпраща на съда, който разглежда делото. Съдът определя адвоката за процесуален представител на страната, поискала правна помощ и изпраща определението на адвоката и на молителя.
Желателно е лицето, на което е определен служебен защитник да се свърже с него преди откритото съдебно заседание. След назначаване на служебния защитник всички призовки и съобщения по делото, ако то е гражданско или административно ,се получават от служебния защитник.

2017-11-23T14:11:44+00:00