Задължително ли е да бъда представляван пред съда от адвокат ?

Адвокатска защита е задължителна само по определени в Наказателно-процесуалния кодекс случаи/ тежки престъпления и престъпления, извършени от непълнолетни/.
Адвокат задължително приподписва касационната жалба до Върховния касационен съд.

контакти

още информация

2020-07-04T17:01:26+00:00