Безплатна адвокатска помощ 2017-11-07T23:34:00+00:00

Как да поискам безплатна адвокатска помощ от съда

Право на безплатен адвокат имат само физически лица. Ако отговаряте на условията, посочени в Закона за правната помощ, можете да се възползвате от правната помощ за процесуално представителство, финансирана от държавата. Лицето / ищец или

Как да получа безплатна адвокатска консултация преди завеждане на дело

След като молбата за правна помощ е получена в 14 дневен срок председателят на Националното бюро за правна помощ решава дали ще бъде предоставена такава на молителя или не. Документът, който удостоверява решението за предоставяне

Може ли да избера служебен адвокат ?

Само лицата, които имат право на безплатна правна помощ съгласно чл.22, ал.1 от Закона за правната помощ могат да ползват защита от служебен адвокат. В молбата за правна помощ може да бъде посочено името на

Как се предоставя безплатна правна помощ по гражданско и административно дело

След като съдът е уважил молбата на страната по делото/ищец или ответник/ за получаване на правна помощ, определението се изпраща на съвета на адвокатската колегия в района на съда. Защитникът по делото се определя от

Какво да очаквате от назначения ви служебен защитник?

Назначеният  служебен защитник: обяснява какво точно е положението Ви в момента; посочва какви са правата Ви;  преценява налице ли е правен интерес за образуване на делото, допустима и обоснована ли е претенцията Ви, спазени

Лишаване от безплатна правна помощ и последици

Ако се установи, че условията за предоставянето на безплатна правна помощ не са съществували изобщо или отчасти, съдът лишава страната от безплатен адвокат. Това той може да го направи служебно по свой почин или по