Как се опрощават парични задължения

Опрощаването е един от начините, по които длъжникът се освобождава от дълга. Ефектът на опрощаването е погасяване/ликвидиране/ на дълга. И тъй като това е много приятен текст за всички длъжници наложително е да направим някои  уточнения, които  кредитори и длъжници трябва да знаят преди да пристъпят към ликвидиране на дълг чрез опрощаване. Опрощаването  на задължения

Как се опрощават парични задължения 2018-01-09T17:08:59+00:00

Доказване на плащането

Принцип в правото е, че всяка страна е длъжна да докаже фактите, на които основава своите искания и възражения. По силата на този принцип длъжникът трябва да докаже, че е изпълнил задължението си. Ако кредиторът претендира, че изпълнението не е било точно, той трябва да установи това. Ако обаче кредиторът е приел изпълнението се

Доказване на плащането 2018-01-09T17:47:40+00:00

Погасителната давност не ликвидира дълга

Сред българския народ битува неправилното схващане, че като не си платиш пет години дълга, длъжникът ти няма право повече да си го иска. В резултат на това много хора се оказаха клиенти на съдебните изпълнители.  Заблуда е , че ако длъжникът не  плати дълга, след пет години той  се погасява.  Давността не ликвидира неплатеното

Погасителната давност не ликвидира дълга 2018-01-09T17:52:26+00:00

Периодични плащания, които се погасяват с тригодишна давност

С Тълкувателно решение № 3/ 2011 от 18.05.2012 г. Общото събрание на гражданската и търговската колегии на Върховния касационен съд даде задължително тълкуване на понятието”периодични плащания”, относимо към прилагането на кратката тригодишна погасителна давност , уредена в чл. 111 на  Закона за задълженията и договорите. Задължително за съдебната практика е следното разбиране на понятието

Периодични плащания, които се погасяват с тригодишна давност 2018-01-09T18:08:26+00:00

Ако признаеш дълга си, прекъсваш погасителната давност

Погасителната давност в много случаи е последната и единствена надежда на длъжниците да се спасят от паричните си дългове. Погасителната давност всъщност представлява  определен в закон срок, в който кредиторът бездейства, след което за  длъжника се поражда право да се противопостави на принудителното събиране на вземането. Важна особеност на това право на длъжника е, че

Ако признаеш дълга си, прекъсваш погасителната давност 2018-01-09T19:22:51+00:00