Всеки собственик може да извърши необходим ремонт на общи части на сградата

Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски  в фонд „ Ремонт и обновяване”

Всеки собственик може да извърши необходим ремонт на общи части на сградата 2018-01-04T18:35:53+00:00