Придобиване на имот чрез публична продан от публичен изпълнител

Недвижим имот може да бъде придобит и чрез публична продан, извършена от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс/ДОПК/. Съгласно чл.238, ал.5 от ДОПК продажбата се извършва чрез търг.   Продажбата чрез търг се извършва с явно или тайно наддаване на място и време, определени от публичния изпълнител. Едновременно със съобщението за обявяване на

Придобиване на имот чрез публична продан от публичен изпълнител 2018-01-04T18:41:19+00:00