Прекратяване на право на строеж в частен имот

Правото на строеж , наричано още суперфиция, се учредява с договор във формата на нотариален акт. След като е учредено правото на строеж може да бъде прехвърляно/продадено, дарено/ на трето лице с нов нотариален договор. Съществуват няколко способа за прекратяване на учреденото или прехвърлено право на строеж: влязло в сила решение по гражданско дело. Съдът

Прекратяване на право на строеж в частен имот 2018-01-04T19:21:02+00:00

Чия собственост е изграденото в повече от учредения обем на право на строеж

Съдилищата в България нееднократно са разглеждали спорове, възникнали от отклонение от учредено право на строеж. Строителят изгражда сграда, в която има повече обекти  от учреденото  право на строеж или застроената площ на някои от обектите е по-голяма от предвидената в плана.. Кому принадлежи построеното в повече – на собственика на земята или на притежателя на

Чия собственост е изграденото в повече от учредения обем на право на строеж 2018-01-04T19:37:20+00:00