Издаване и оспорване на констативен нотариален акт

Нотариалното производство, имащо за цел да удостовери правото на собственост върху недвижим имот на лица, които не притежават документ за правото си, е уредено в чл. 587 Гражданския процесуален кодекс /ГПК/. Законът предвижда две хипотези за издаване на нотариален акт по този ред: нотариален акт, удостоверяващ право на собственост въз основа на писмени доказателства

Издаване и оспорване на констативен нотариален акт 2018-01-04T19:09:47+00:00