Всеки собственик може да извърши необходим ремонт на общи части на сградата

Всеки собственик може да извърши със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общи части на сградата без решение на общото събрание. Разходите за извършване на ремонта, направени от собственик за негова сметка, с решение на общото събрание се възстановяват или се прихващат от дължимите от него вноски  в фонд „ Ремонт и обновяване”

Всеки собственик може да извърши необходим ремонт на общи части на сградата 2018-01-04T18:35:53+00:00

Статут на помещението, в което са монтирани съоръженията на трафопоста

Що е  трафопост, всеки знае и е виждал. Може би заради това или по друга причина липсва легално определение за трафопост в Закона за енергетиката и в съответните подзаконови нормативни актове. В съдебната практика под трафопост се разбира сграда или помещение в сграда, в което са монтирани електрически съоръжения ниско напрежение. Трафопостът може да се

Статут на помещението, в което са монтирани съоръженията на трафопоста 2018-01-04T19:47:25+00:00

Задължения на етажните собственици

Собствениците на имоти в сгради в режим на етажна собственост са длъжни да:1. не пречат на другите собственици, ползватели и обитатели да използват общите части на сградата;2. не причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата;3. не завземат общи части на сградата;4. не извършват в своя самостоятелен обект или в част от него

Задължения на етажните собственици 2018-01-04T19:50:57+00:00

Как се остойностяват разноските, направени от етажен собственик по поддържането и подобряването на общи части в имот етажна собственост?

Без да има решение на общото събрание етажен собственик прави ремонт и обновяване на  обща част на сграда / например стълбище/ , след което претендира от другите етажни собственици всеки да поеме своята част от разноските. По какъв начин  се остойностяват тези разноски ? Когато стане въпрос за пари, най-често възниква спор между етажните собственици.

Как се остойностяват разноските, направени от етажен собственик по поддържането и подобряването на общи части в имот етажна собственост? 2018-01-04T19:57:49+00:00