Уведомих НАП, че си ликвидирам търговското дружество и ми запорираха сметките.

Напоследък имах няколко случая  клиенти да се оплакват, че сметките им са били запорирани от НАП след като са били подали уведомление, че искат да бъдат заличени от търговския регистър като еднолични търговци. Същата съдба може да сподели и търговци, които прехвърлят предприятието си както и търговски дружества в процес на ликвидация. Какво всъщност

Уведомих НАП, че си ликвидирам търговското дружество и ми запорираха сметките. 2018-01-03T18:55:26+00:00