Разваляне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот

Разваляне на предварителен договор за покупко-продажба на имот                     При покупка на незавършен апартамент  в случаите на т.нар.”строителство на зелено” продавачът и купувачът оформят отношенията си в писмен предварителен договор за покупко-продажба.  Той представлява едно взаимно обещание на страните , че след изграждане на апартамента

Разваляне на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот 2018-01-09T17:36:45+00:00

Ако и двете страни по един договор са неизправни, всяка от тях може да иска неговото разваляне

 Основен принцип в договорното право е, че договорите се сключват за да се изпълняват. Неизпълнението на една от страните внася несигурност в облигационната връзка и прави съмнително постигането на целта, за която е сключен договора. В такъв случай законът /чл. 87 от Закона за задълженията и договорите/ дава възможност на изправната страна, която е

Ако и двете страни по един договор са неизправни, всяка от тях може да иска неговото разваляне 2018-01-09T19:29:38+00:00