Публична продан и въвод във владение след отмяна на извънредното положение.

От 14.05.2020 г. до 14.07.2020 г. спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След 14.07.2020 г. публичните продани и въводи във владение се насрочват наново като не се дължат такси и разноски. Преди 14.07.2020 г. взискатели- физически лица могат да искат ново насрочване на публични продани

Публична продан и въвод във владение след отмяна на извънредното положение. 2020-05-14T20:05:43+00:00

Спират публичните продани, но възбрани ще се вписват

Спират публичните продани на недвижими имоти и движими вещи, но  възбрани ще се вписват От 24.03.2020 г. спират : ·         всички  обявени от държавните и частните съдебни изпълнители и публичните изпълнители  публични продани на физически и юридически лица; ·         въводи във владение на продадени от съдебните и публичните  изпълнители недвижими имоти; ·         описи на движими

Спират публичните продани, но възбрани ще се вписват 2020-04-03T15:29:33+00:00

Запори по време на извънредно положение

По време на извънредното положение, обявено  с Решение на Народното събрание на 13.03.2020 г. не се налагат запори ·         на банкови сметки на физически лица ·         запори върху трудови възнаграждения и пенсии Изключения: забраната за налагане на запори на  банкови сметки на физически лица и запори върху трудови възнаграждения и пенсии не важи в случаите, когато

Запори по време на извънредно положение 2020-05-14T19:50:06+00:00