Удължават се срокове, установени със закон

Съгласно чл.4, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. се  удължават  с един месец от отмяната на извънредното положение  сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с

Удължават се срокове, установени със закон 2020-04-03T15:27:09+00:00

Спиране на давността по време на извънредно положение

Съгласно чл. 3 , т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г в срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат  давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните

Спиране на давността по време на извънредно положение 2020-04-16T20:40:44+00:00

Спират да текат съдебните срокове

По силата на чл. 3, ал.1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. /ЗМДВИПОРНС/ за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на

Спират да текат съдебните срокове 2020-04-22T16:23:13+00:00