Удължаване на срока за деклариране и довнасяне на данък върху доходите през 2019 г. има, но само за някои лица

Само за едноличните търговци и регистрираните земеделски стопани се  удължава до 30 юни 2020 г. срокът подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и за внасяне на дължимия по декларацията данък. Петпроцентната отстъпка от данъка за довнасяне може да се ползва от

Удължаване на срока за деклариране и довнасяне на данък върху доходите през 2019 г. има, но само за някои лица 2020-04-03T15:27:38+00:00