Видове съдебни дела, по които се предоставя правна помощ

Правна помощ, финансирана от държавата, се предоставя по:

  • наказателни дела;
  • дела по  Семейния кодекс /развод, предоставяне на родителски права, установяване на произход, за заплащане на издръжка и други/;
  • спорове за собственост и съдебна делба;
  • потребителски спорове;
  • парични спорове, произтичащи от непозволено увреждане и неизпълнение на договори;
  • трудови спорове и други дела по Кодекса на труда;
  • административни дела
2023-01-16T16:08:07+00:00