Самоволно възвръщане на владението

Казус. Спечелихме дело, с което съдът ни призна за собственици на имота и осъди ответниците да ни предадат владението. Снабдихме се с изпълнителен лист и образувахме изпълнително дело. Съдебният изпълнител ни въведе във владение на имота и след това прекрати делото. Впоследствие хората, които осъдихме да ни предадат имота, отново се настаниха в него.

Самоволно възвръщане на владението 2018-01-12T11:46:50+00:00

Спиране на въвод във владение

Преди да изясним процедурата по спиране на въвод във владение трябва да направим следното важно уточнение.  Може да бъде спрян само въвод във владение на присъден със съдебно решение имот. Необходимо е принудителното производство да бъде образувано за принудително предаване на имот, а не за изпълнение на парични вземания.  Това става в резултат на

Спиране на въвод във владение 2018-01-04T19:35:19+00:00