Гаранционна и законна отговорност за качество на продадената вещ

Законът прави разграничение между понятието „гаранционна отговорност” и отговорността за недостатъци по чл. 193 ЗЗД - наречена накратко "законна отговорност". С поемане на гаранцията за качество продавачът поема задължение за престация, която дължи само при определени условия : уверява купувача, че вещта -предмет на договора ще съхрани през определен срок ,наречен гаранционен, означените в гаранционното споразумение

Гаранционна и законна отговорност за качество на продадената вещ 2018-01-09T18:11:17+00:00

Ако купите запориран автомобил, влизате в спирала от неприятности

Запорът на автомобил е законоустановена  мярка,  която се допуска от съд, съдебен или публичен  изпълнител за обезпечаване на вземане на длъжник. Тя се налага с изпращане на запорно съобщение от съдебния/публичния изпълнител до Пътна полиция, което се отразява веднага в регистъра/информационния фонд/ за пътните превозни средства. Запорът представлява забрана за собственика да се разпорежда с

Ако купите запориран автомобил, влизате в спирала от неприятности 2018-01-09T19:25:29+00:00