Застраховка“Гражданска отговорност“ при продабжа на автомобил

  Застраховка “Гражданска отговорност“ не се прекратява при промяна на собствеността на автомобила, но застрахователите имат вратичка в закона и могат да поискат от купувача доплащане на премията.     В случай на промяна в собствеността на застрахованото моторно превозно средство договорът за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите не се прекратява. Това предвижда

Застраховка“Гражданска отговорност“ при продабжа на автомобил 2018-01-09T17:15:31+00:00

Купувачът на автомобил със застраховка „Каско“ има право на застрахователно обезщетение дори да не е уведомил застрахователя за променената собственост на колата.

В чл.212 от Кодекса за застраховането/КЗ/ е възприет принципът, че имуществената застраховка следва застрахованото имущество, ако то бъде прехвърлено, и приобретателят на имуществото встъпва в правата и задълженията на застрахования  без да е необходимо съгласието на застрахователя. От това правило са допустими изключения, но само ако те са предварително уговорени в застрахователната полица или

Купувачът на автомобил със застраховка „Каско“ има право на застрахователно обезщетение дори да не е уведомил застрахователя за променената собственост на колата. 2018-01-03T18:46:47+00:00

Ако кредитът е бил обезпечен със застраховка „живот”, наследниците на длъжника имат право да получат част от застрахователната сума

Повечето банки сключват  договори за групова застраховка”живот” за получателите на определени кредити. Най-често се застраховат кредитополучателите на големи кредити, на възраст от 18 до 64 години, включени в групата на застрахованите лица , които са усвоили /изцяло или частично/ голям кредит. Покритите рискове се съдържат в общите условия на застрахователното дружество и обикновено това 

Ако кредитът е бил обезпечен със застраховка „живот”, наследниците на длъжника имат право да получат част от застрахователната сума 2018-01-09T18:25:38+00:00