Не даването на издръжка на дарителя- основание за отмяна на дарението

Отмяната на дарение на недвижими имот е възможна само по съдебен ред за разлика от развалянето на договора за дарение на недвижим имот, което се извършва чрез договор във формата на нотариален акт. Чл. 227, ал. 1, б. от Закона за задълженията и договорите / ЗЗД/ предвижда, че дарението може да бъде отменено, ако дареният

Не даването на издръжка на дарителя- основание за отмяна на дарението 2020-07-04T15:53:03+00:00

Отмяна на дарение на недвижим имот

Отмяната на дарение на недвижим имот се извършва само по съдебен ред при наличие на някоя от предвидените в чл. 227 ал.1 от Закона за задълженията и договорите/ЗЗД/ предпоставки , а именно , когато дареният:  умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление,

Отмяна на дарение на недвижим имот 2018-01-09T17:54:19+00:00