Въвеждане на непълно работно време от работодателя

В предприятието или в негово звено работодателят може да установи за целия период на обявено извънредно положение или за част от този период непълно работно време за работниците и служителите, които работят на пълно работно време. Продължителността на непълното  работно време  не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на

Въвеждане на непълно работно време от работодателя 2020-05-14T16:14:12+00:00

Платен и неплатен отпуск по искане на работник

 Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на: 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; 2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта

Платен и неплатен отпуск по искане на работник 2020-04-03T15:22:01+00:00

Преустановяване на работата

При обявено извънредно положение работодателят може  да преустанови работата на: ·         цялото  предприятие ·         част от предприятието ·         отделни работници и служители Преустановяването на работата на предприятието се извършва със заповед на работодателя и важи за целия период на извънредното положение или за част от него.  Работата на предприятието или част от него по време

Преустановяване на работата 2020-04-03T15:22:41+00:00

Надомна работа и работа от разстояние

По време на извънредното положение работодателите и органите по назначаване може да възлагат надомна работа или работа от разстояние на работниците и служителите си. Предпоставки: ·         зависимост от специфичния характер на работа да е възможно нейното извършване от разстояние/ от дома на работника или служителя ·         работодателят да има възможност да обезпечи извършването на работата

Надомна работа и работа от разстояние 2020-04-03T15:23:19+00:00

Принудително в платен отпуск

Една от мерките за закрила на бизнеса по време на извънредното положение е правото на работодателите да изпращат работници и служители в платен годишен отпуск без тяхно съгласие. Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право

Принудително в платен отпуск 2020-04-03T15:23:50+00:00