Публична продан и въвод във владение след отмяна на извънредното положение.

От 14.05.2020 г. до 14.07.2020 г. спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители. След 14.07.2020 г. публичните продани и въводи във владение се насрочват наново като не се дължат такси и разноски. Преди 14.07.2020 г. взискатели- физически лица могат да искат ново насрочване на публични продани

Публична продан и въвод във владение след отмяна на извънредното положение. 2020-05-14T20:05:43+00:00

Кой има право на правна помощ, финансирана от държавата

лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон; лица, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги

Кой има право на правна помощ, финансирана от държавата 2023-01-16T15:55:56+00:00