About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 5 blog entries.

Изготвяне на жалби без съдебно представителство

Изготвяне  жалби без съдебно представителство За обжалване на данъчни и осигурителни актове по административен ред е необходимо: Да се свържете своевременно с адвокат Стефка  Атанасова на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или и-мейл stefkatanasova@gmail.com  , щом искате да обжалвате: ревизионен акт; акт за установяване на публично държавно вземане; акт за установяване на публично общинско

Изготвяне на жалби без съдебно представителство 2020-07-03T18:53:16+00:00

Изготвяне на документи за търговска регистрация

Изготвяне на документи за търговска регистрация Адвокат Стефка Атанасова  изготвя  документи и подава с квалифициран електронен подпис /КЕП/  в търговския регистър и регистъра на юридическите лица  с нестопанска цел  заявления за вписване на търговци, сдружения и фондации  и промени по партидите им, заявления за публикуване на счетоводни отчети, заявления в производство по преобразуване на търговски

Изготвяне на документи за търговска регистрация 2020-07-03T18:55:00+00:00

Писмени правни консултации

Писмени  правни консултации На и-мейл stefkatanasova@gmail.com опишете  правния проблем, по който искате писмен съвет/консултация/. По възможност прикачете файлове със сканирани документи със заличени лични данни, които се отнасят за случая. В запитването посочете удобния за Вас начин за плащане на адвокатското възнаграждение- банков превод, изпращане на пари чрез Еpay,   PayPal или паричен пощенски превод. До

Писмени правни консултации 2020-07-03T18:51:34+00:00

Представителство по съдебни дела

Представителство по съдебни  дела Адвокат Стефка Атанасова осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица в дела пред  Софийски районен съд, Софийски градски съд, Софийски окръжен съд, Софийски апелативен съд,  Административен съд София град, Административен съд София окръг , Върховен касационен съд и Върховен административен съд. По изключение – пред други съдилища в България.

Представителство по съдебни дела 2020-07-03T18:58:00+00:00

Устни консултации

  Устни консултации В кантората на адвокат Стефка Атанасова в София, ул. „Цар Асен“ № 2 вх. Б ет. 3 след предварително уговорен час на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или на и-мейл stefkatanasova@gmail.com . В запитването опишете накратко проблема ,за който искате съвет или правния въпрос, по който искате консултация, както и с

Устни консултации 2020-07-03T19:00:26+00:00