Устни консултации 2020-05-26T12:29:11+00:00

 

Устни консултации

 1. В кантората на адвокат Стефка Атанасова в София, ул. „Цар Асен“ № 2 вх. Б ет. 3 след предварително уговорен час на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или на и-мейл stefkatanasova@gmail.com . В запитването опишете накратко проблема ,за който искате съвет или правния въпрос, по който искате консултация, както и с какви документи по случая разполагате.  Възнаграждението на адвоката се уговаря с клиента предварително и зависи от сложността на казуса и продължителността /времетраенето/  на консултацията, минималният размер е 80 лева. Възнаграждението може да бъде платено предварително по банкова сметка, чрез пощенски паричен превод , чрез Epay или PayPal или платено в брой в кантората на адвокат Стефка Атанасова.
 2. Консултации по skype и zoom
 3. На и-мейл stefkatanasova@gmail.com опишете  правния проблем, по който искате устен съвет или правните въпроси, по които искате консултация , посочете с какви  документи по случая  разполагате.  Посочете удобната за Вас интернет платформа/ skype или zoom/ , на която да се проведе консултацията както и предпочитана дата и час на срещата.  В запитването посочете удобния за Вас начин за плащане на адвокатското възнаграждение- банков превод, изпращане на пари чрез Еpay, PayPal или паричен пощенски превод.
 4. До 24 часа ще получите отговор по електронната поща дали адвокат Стефка  Атанасова поема ангажимент да  даде устна консултация или съвет, уточнение на въпросите за консултацията , размера на възнаграждението и данните, необходими за плащането му.
 5. Ако е необходимо в отговора на запитването адв. Стефка Атанасова ще посочи документи, които са необходими за консултацията и  които трябва да изпратите допълнително по и-мейл като прикачени файлове както и уточняващи въпроси относно казуса.
 6. След като получи хонорара адв. Стефка Атанасова незабавно ще уведоми по и-мейл клиента  и ще  уточни  датата , часа  и интернет платформата , на която ще се проведе срещата , с което договорът за правна помощ се счита сключен.
 7. Клиентът трябва да потвърди срещата на и-мейл stefkatanasova@gmail.com  , по изключение клиентът може  да промени  датата и часа на срещата с обаждане до адв. Стефка Атанасова на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или на и-мейл stefkatanasova@gmail.com  , но не по-късно от четири часа преди уговорената среща.
 8. Допустимото закъснение за уговорена среща е  15 /петнадесет/ минути.
 9. Ако адвокатът и клиентът се явят на уговорената среща, но тя не може да се проведе по технически причини, се уговаря нова среща или писмена консултация вместо уговорената устна такава.
 10. Ако поради извънредни обстоятелства адвокат Стефка Атанасова е възпрепятствана да проведе уговорената среща, уведомява клиента на и-мейла , от който е получено запитването и връща полученото възнаграждение.
 11. Ако клиентът не се яви на срещата в уговорената интернет платформа , в уговорения ден и час  , адвокатското възнаграждение не се връща.