Публична продан и въвод във владение след отмяна на извънредното положение.

От 14.05.2020 г. до 14.07.2020 г. спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители.

След 14.07.2020 г. публичните продани и въводи във владение се насрочват наново като не се дължат такси и разноски.

Преди 14.07.2020 г. взискатели- физически лица могат да искат ново насрочване на публични продани без да внасят нови такси и разноски.

Преди 14.07.2020 г. физически лица, които са купили недвижим имот на  публична продан могат да искат да бъдат въведени във владение на имота.

Това предвижда чл.5, ал.1 от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците,  в сила от 14.05.2020 г.

2020-05-14T20:05:43+00:00