Права и задължения при извънредно положение 2020-03-24T13:46:18+00:00

Наеми се дължат

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на народното събрание от 13 март 2020 г. допусна  минимална