Как да открия адвокат за моето дело ? Няколко важни стъпки.

1. Определете в коя област на правото, попада Вашия случай напр. наказателно, административно, данъчно, гражданско/договорно, вещно/, семейно, търговско.
2. Търсете адвокат, който е обявил, че практикува в областта на правото, в която попада Вашия случай.
3. Потърсете информация за дейността на адвоката от неговата страница в интернет, от интернет форуми, от Ваши познати, които е консултирал и/или защитавал.
4. Обърнете внимание, в кой град практикува адвоката. За устни консултации , изготвяне на жалби, заявления, молби и др. най-удачно е кантората да бъде във Вашия град/село или в близост до него. Ако искате да ангажирате адвоката за процесуално представителство, най-добре е той да е вписан в адвокатската колегия , в чийто район е съдът, който разглежда Вашето дело.
5. Проверете дали препоръчаният от Ваши познати или намереният от Вас чрез Интернет адвокат е вписан в регистъра на адвокатската колегия/ колегия има във всеки областен град/. Регистрите са достъпни чрез интернет страниците на колегиите.
6. Напишете и-мейл на адвоката, в който накратко опишете Вашия случай и какво съдействие искате от адвоката/ правен съвет, проучване на дело, справка в съд и/или институция, изготвяне на жалба, заявление , молба или процесуално представителство/.
7. Уговорете си лична среща с адвоката в кантората му.

контакти

още информация

2020-07-04T16:55:40+00:00