Информация за услугите и възнагражденията на адвокат Стефка Атанасова 2020-06-01T14:47:43+00:00

Устни консултации

 

Устни консултации

  1. В кантората на адвокат Стефка Атанасова в София, ул. „Цар Асен“ № 2 вх. Б ет. 3 след предварително уговорен час на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или на и-мейл stefkatanasova@gmail.com

Представителство по съдебни дела

Представителство по съдебни  дела

Адвокат Стефка Атанасова осъществява процесуално представителство на физически и юридически лица в дела пред  Софийски районен съд, Софийски градски съд, Софийски окръжен съд, Софийски апелативен съд,  Административен съд София град, Административен съд

Писмени правни консултации

Писмени  правни консултации

  1. На и-мейл stefkatanasova@gmail.com опишете  правния проблем, по който искате писмен съвет/консултация/. По възможност прикачете файлове със сканирани документи със заличени лични данни, които се отнасят за случая. В запитването посочете удобния

Изготвяне на документи за търговска регистрация

Изготвяне на документи за търговска регистрация

Адвокат Стефка Атанасова  изготвя  документи и подава с квалифициран електронен подпис /КЕП/  в търговския регистър и регистъра на юридическите лица  с нестопанска цел  заявления за вписване на търговци, сдружения и

Изготвяне на жалби без съдебно представителство

Изготвяне  жалби без съдебно представителство

За обжалване на данъчни и осигурителни актове по административен ред е необходимо:

Да се свържете своевременно с адвокат Стефка  Атанасова на телефон +359 888196696 и +359 896307061 или и-мейл stefkatanasova@gmail.com  ,