Пренаемане на жилище

Общото правило на чл. 234, ал.1 ЗЗД е, че наемателят може да пренаеме части от жилището, т.е отделни стаи в него. Изключението е, че наемодателят може да попречи на наемателя да отдава част от наетото жилище, само ако това е уговорено изрично в договора. За ползването от имота пренаемателят не може да има повече права от наемателя.

Пренаемателят плаща наем на наемателя. Ако наемодателят заведе съдебен иск срещу него, пренаемателя е задължен спрямо него само за дължимия наем при завеждане на иска. Той не  може да противопостави плащанията, които е направил преждевременно на наемателя.

Важно!
Могат да се пренаемат само отделни стаи , но не и цялото жилище.

Съвет към наемодатели
Ако не искате нежелани квартиранти в жилището си, включете клауза в договора, че наемателят няма право да пренаема части от жилището.

Контакти
2018-01-09T17:28:28+00:00