Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ, дължи ли пари на служебния адвокат ?

Лицето, на което е разрешено ползване на правна помощ не  дължи пари на служебния адвокат .

Адвокатът, който осъществява правна помощ, няма право да получава пари за хонорар и за покриване на разходи от лицето, на което е предоставена правна помощ.

 

2017-10-13T14:01:41+00:00