Как да поискам правна помощ по наказателно дело и при задържане от полицейски или митнически орган

При започнал  съдебен  наказателен процес решението за предоставяне на безплатна правна помощ се взема от съда

В досъдебно производство решението за предоставяне на безплатна правна помощ се взема от прокурора, който ръководи разследването.

При задържане на лице от полицейските органи решението за предоставяне на безплатна правна помощ се взема от съответния полицейски орган.

При задържане на лице от митническите органи решението за предоставяне на безплатна правна помощ се взема от съответния митнически орган.

За да бъде назначен служебен адвокат е необходимо е заинтересованото лице да подаде молба за предоставяне на безплатна правна помощ и декларация по образец, която му се предоставя от органа, ръководещ процесуалните действия/съд, прокурор, полицай, митничар/.

Органът, разрешаващ ползването на безплатна правна помощ разяснява на заинтересованото лице, че в случай на осъдително решение или присъда то дължи възстановяване на разноските за правна помощ.

 

 

 

2017-10-13T14:11:33+00:00