Използване на жилището след изтичане на наемния срок

Наемателят може да продължи да ползва жилището след изтичане на срока на наемния договор, ако наемодателят знае и не се противопостави на това. Тогава наемният договор се счита за продължен за неопределен срок. Това означава, че наемателят ще ползва жилището при същите условия, вкл. на същия наем.  Обстоятелствата, които водят до автоматично продължаване на срока на договора до законово определения максимум от 10 г. са две : наемодателят да знае, че наемателят продължава да ползва жилището и  наемодателят да не възразява за това.  

Съвети към наемодатели:  Ако Вашият наемател продължи да ползва жилището след изтичане на наемния срок и Вие не желаете да го продължавате, изпратете на наемателя писмена покана да напусне имота Ви. Писмената форма на Вашето изявление е необходима като доказателство при евентуални спорове. Поканата трябва да е  получена лично от наемателя , пълнолетен член на неговото семейство или лице, с което той живее на семейни начала. Поканата може да изпратите по пощата с препоръчано писмо, по факс  или по електронната поща. При изпращане по факса запазете съобщението за успешно получаване. При изпращане по e-mail поискайте потвърждение от получателя, че писмото е получено и го отпечатайте.

                      За избор на време, в което трябва да изпратите предупреждение до Вашия наемател, имате две възможности. Едната – е преди изтичане на наемния срок да уведомите наемателя, че не желаете продължаване на наемното правоотношение. Другата – след изтичане на наемния срок да предупредите наемателя, че трябва да напусне жилището. Тъй като договорът вече е станал безсрочен,  наемодателят има право да поиска незабавно освобождаване на жилището или да даде на наемателя разумен срок за това.

Съвет към наематели: ако имате интерес да продължите договора за наем, говорете за това с наемодателя преди изтичане на наемния срок. Ако не искате да оставате в това жилище, освободете го веднага след изтичане на наемния срок.  Дори и да не обитавате жилището, ако не сте предали ключовете на наемодателя и не сте изнесли вещите си, наемодателят има право да иска от Вас обезщетение.

Контакти
2018-01-09T17:32:26+00:00