Дело срещу администрацията, какво ,как и къде

Често разговарям с хора , които с много хъс се заканват да съдят държавната или общинска администрация. Оказва се обаче, че те не знаят реда и начина ,  по който могат да реализират това свое намерение и заради това губят време да пишат жалби до прокуратурата или молби до гражданските съдилища.От 2006 година в България

Ако страна в граждански или административен съдебен процес не иска да бъде посещавана от призовкари, може да заяви желание да получава призовки по и-мейл

Гражданският процесуален кодекс и Административно процесуалният кодекс уреждат възможност за връчване на призовки и съобщения на страните по делата  на посочени от тях електронни адреси/ чл.42, ал.4 ГПК и  чл.137 ,ал.2 АПК/. В Правилника за администрация на съдилищата се въведе уточнение  на реда на електронното призоваване. От 01.03.2016  влиза в сила разпоредба, според която призовките