Запор на автомобил

Запорът  представлява забрана на собственика на движимата вещ/в случая автомобил/ да се разпорежда с нея- да я продава, заменя, дарява. Ако тази забрана бъде нарушена , лицето ,което се е разпоредило със запорираната вещ носи наказателна  отговорност по чл. 277, ал.2 НК и гражданска отговорност спрямо своя кредитор и купувача на автомобила. Кой може