Касовата бележка е доказателство за сключен договор и извършено плащане

Когато изхвърлим или не си получим касовата бележка за закупена стока, ние се лишаваме от доказателство, че сме сключили договор с продавача и че сме платили цената на стоката. Касовата бележка, известна още с легалното си название фискална касова бележка от фискално устройство /фискален бон/  е :според чл.118, ал.3 от Закона за данъка върху добавената стойност